XTUNING

 

Co je CHIPTUNING
Chiptuning je cesta jak zvýšit výkon motoru pomoci softwarové úpravy jeho řídící jednotky. Každý moderní automobil je vybaven motorovou ‚řídící jednotkou ECU. Tato ovlivňuje celkový chod motoru. Při výrobě nelze určit za jakých podmínek bude konkrétní vozidlo provozováno.
Standardní programy musí proto zohledňovat spoustu aspektů, jako jsou extrémní a klimatické podmínky, rozdílná kvalita paliva apod. Z toho vyplývá, že celkový potenciál motoru je využit jen na cca 60 %.
Vyvíjíme vlastní software vycházejících z originálních dat ‚řídící jednotky ECU, čímž dosáh­neme zvýšení výkonu a snížení spotřeby bez vlivu na životnost motoru.

Nesníží se úpravou životnost motoru?
Nesníží, právě naopak. V žádném případě se nejedná o tzv. nadupání motoru jako u závodních motorů. Přeprogramováním jsou pouze využity skryté rezervy a zoptimalizován průběh veličin. Pokud bereme v potaz, že opotřebení motoru je závislé na počtu pracovních cyklů (otáček), dojdeme k závěru, že není nutné tak často podřazovat na nižší rychlostní stupně a životnost motoru se tím naopak zvýší.

Nepřijdu kvůli úpravě o záruku?
Nemějte obavy, úprava je nezjistitelná,
servisní diagnostika komunikuje s řídící jednotkou jako by byla sériová.

Co emise?
Každá naše úprava musí a také splňuje platné emisní předpisy EU

Co když se rozhodnu vrátit vše do původního stavu?
program samozřejmě ¬zálohujeme, takže pokud se takto rozhodnete Vaše přání rádi splníme.

Jaké dostanu záruky?
Na řídící jednotku a upravený program poskytujeme záruku 24 měsíci)

Máte problém s filtrem pevných částic?
Stále se Vám zanáší nebo Vám dochází aditiva? Automobil se často přepne do náhradního režimu? Zkracuje se Vám životnost turbodmychadla? Zobrazují se Vám na přístrojové desce hlášky ohledně emisí? Máme pro Vás řešení!
Zabýváme se softwarovou problematikou celého systému řízeni motoru.
To znamená, že v řídící jednotce motoru vyřadí řízení kontroly a zpětné recyklace. Tato úprava spočívá ve dvou krocích. Prvním je fyzické odstranění filtru z vozidla. Poté následuje softwarová úprava, která spočívá v deaktivaci řídícího procesu autodiagnostiky zanesení filtru v řídící jednotce, vyrušení kontroly přítomnosti aditiv a deaktivaci pravidelně regenerace.

Elektronické a mechanické úpravy filtru pevných částic

Co je to filtr pevných částic?
Filtr pevných částic je zařízení které má za úkol zachytit pevné částice spalin a zlepšit tak emise dieselových vozidel.

Jak filtr funguje?
filtr je jakési síto, které do sebe zachycuje nečistoty po spálení ve válcích výfukem. Když řídící jednotka vyhodnotí je filtr spalin zanesen, aktivuje proces
regenerace filtru, kdy se zvýší teplota výfukových plynů a obsah filtru projde spalovacím procesem. FAP/DPF pomáhá docílit snížení emisí a vyhovět stále přísnějším normám Evropské unie.

Má filtr negativa?
Filtr je další překážkou ve výfuku, která brání odvádět spaliny pryč.
Tím se sníží výkon. Postupem času se filtr zanáší víc a víc. Až nadejde doba kdy je nutno celý filtr vyměnit. To je investice minimálně 10 až 40 tisíc korun.

Co získáte po úpravě?
Díky našemu řešení můžete zapomenout na všechny problémy s filtrem pevných částic ‚nutnost doplňování a výměny filtru po ujetí 60 000-160 000 km.

A co emise?
úpravou filtru pevných částic se zvýší průchodnost výfukového potrubí, což pozitivně působí na výkon a spotřebu paliva. Zároveň jsou zachovány emisní normy EURO 4 a EURO 5.

Řídicí jednotka motoru – ECU

Co je to řídící jednotka neboli ECU?

Electronic Control Unit (zkratka ECU) je vestavěný počítač pro řízeni automobilových systémů (motor, brzdový systém, automatická převodovka, …). Chováni jednotky je řízeno vestavěným programem. První automobil vybavený řídicí jednotkou předvedla automobilka BMW koncem sedmdesátých let. Byla to revoluce v automobilovém průmyslu. Díky řídicí jednotce motoru se zvýšil výkon až a 35 %, spotřeba klesla až o 40% a emise klesly až o 80%! V devadesátých letech byty již řídicí jednotky standardem ve všech sériově vyráběných automobilech v Evropě.

Je velice snadné řídicí jednotku nenávratně poškodit, proto doporučujeme dát vozidlo vždy do rukou odborníků. Ceny řídicích jednotek se pohybují v desetitisícových částkách.

Nejčastější příčiny poškozeni řídicí jednotky motoru

 • zaměnění pólu baterie vozidla
 • neodborná manipulace s řídicí jednotkou (demontáží obalu jednotky, amatérským chiptuningem)
 • nepřiměřené vysokotlaké čištění motorového prostoru vodou
 • opotřebení některých dílů jednotky
 • zkrat na elektroinstalaci nebo přepětí
 • chyba programu řídící jednotky

Softwarové úpravy řídících jednotek ECU

a)      Kontrola softwaru řídících jednotek

(Provádíme při podezření na nekorektní software)

Jak se projevuje?

 • nepravidelným chodem motoru
 • zvýšenou kouřivostí
 • vozidlo padá do nouzového režimu
 • nesprávnou funkci turbodmychadla a vstřikovačů
 • (rychlé opotřebení, zkrácená životnost)
 • sníženou životností filtru pevných částic FAP (DPF)

b)           Oprava softwaru řídicích jednotek

Pokud kontrolou SW zjistíme, že je v řídicí jednotce nekorektní software (neodborně upravený), uvedeme řídicí jednotku do původního stavu (nahráním originálního softwaru)

c)            Úprava softwaru řídicích jednotek

V případě požadavku odborně provedeme:

 • zvýšení výkonu – snížení spotřeby, tzv. profesionální chiptuning
 • úpravu softwaru RJ po odstranění FAP/DPF filtru
 • úpravu startovací dávky při potížích se starty u zahřátého vozidla
 • vypnutí funkce EGR ventilu

Každý automobil upravujeme vždy individuálně s přihlédnutím k roku výroby, ujetým kilometrů a stávajícímu výkonu motoru. Jde nám především o životnost motoru, která se rozhodně nezkrátí, ale může se naopak prodloužit. Bereme-li v potaz, že opotřebeni motoru je závislé na počtu pracovních cyklů (otáček), dojdeme k závěru, že není-li nutné tak často podřazovat na nižší rychlostní stupně (díky vyššímu točivému momentu), životnost motoru se naopak může zvýšit.

Hardwarové opravy řídicích jednotek

a)      Oprava řídicí jednotky

Zkontrolujeme, přeměříme a poté provedeme konečnou opravu ŘJ. Varujeme před amatérskými zásahy a pokusy o opravu. Bez potřebných odborných znalostí můžete ŘJ trvale poškodit Cena provedené opravy poškozené ŘJ je několikanásobně levnější než nákup nové.

b) Výměna za repasovanou řídicí jednotku

V případě, ze ŘJ je neopravitelná, zajistíme ŘJ stejného typu a přizpůsobíme ji pro Vaše vozidlo. Nahrajeme originální software potřebný pro správnou komunikaci ve Vašem vozidle. Tato výměna je stále výrazně levnější než koupě nového kusu.

c) Výměna jednotky za novou

Zajišťujeme nové řídící jednotky, nakupujeme ve velkém, aby cena byla co nejpříznivější.

AIRBAGY

reaktivace jednotek – opravy softwaru – konfigurace znovunabití jednotek

Provádíme reaktivaci, opětovné „nabití“ řídících jednotek airbagů. Po aktivaci airbagu dojde v jeho řídící jednotce k uložení informaci o nárazu, a proto se stává dále nefunkčním. Umíme aktivovanou jednotku zcela resetovat, a tím vymazat informace o nehodě. Jednotka se stává opět funkční a může být znovu použita.

Upozorňujeme, že tímto způsobem reaktivované řídící jednotky airbagů jsou určeny pouze pro testovací účely. Výrobce automobilů nedoporučuje jejích použití při provozu vozidla.

OPRAVY TACHOMETRŮ

opravy ručiček opravy podsvícení

Provádíme opravy tachometrů, ať už se jedná o vadné zobrazování displeje, nefunkční ukazatele rychlosti nebo otáček, celkové nefunkční tachometry. Máme bohaté zkušenosti s odstraňováním celé řady poruch, které se často opakují.